Đang tải...

 Liên hệ

Hãy điền thông tin của bạn vào form liên hệ dưới đây!
 Họ tên  *
 Địa chỉ  
 Số điện thoại  
 Email  *
 Tiêu đề
  Nội dung  
Chấp nhận

 Khách sạn Công Đoàn Điện Biên

  •  Số 878 - Đường Võ Nguyên Giáp - P.Tân Thanh - TP.Điện Biên Phủ
  •  Điện thoại: (0230)3.824.841   -   Fax: (0230)3.824.319
  •  Email: info@khachsancongdoan.vn

 Xem trên bản đồ